Swedish Chili Experiment: Humble Brag People!

 • Thank you Stockholm?

  Really, did we just have an Experiment in Sweden? Hell Yeah!

  Was it unbelievably chili-astic frickin’ fantastic! Hell Yeah!

  What a week? What a year? Unlike the moon landing, this actually happen: The Swedish Chili Experiment was a hit that fell just short of an ABBA arena concert but was definitely more exciting than an Ingmar Bergman film. 22 brave Swedes came out to the Strand to do battle over chafing dishes of hot bubbling seasoned love. The day couldn’t have been better, even though it was officially Waffle Day in Sweden, the Swedes were calling it “Skirt Day.” The Strand is located on the promenade by the water, so the evidence was everywhere.

  How were the chilies? Well, they were awesome. Just so I can get the main American question out of the way, there was only one moose chili and one wild boar chili. The rest were beef, pork, or chicken. They were all delicious. We even had two vegetarian chilies! I was so worried that these humble Swedes would not let there inner competitor out. They would keep it reserved and low key. NOT SO. Viking and Cowboy hats were worn side by side as chili chefs lobbied for votes. They know how to compete. The Swedes produced Bjorn Borg!

  The Swedes brought two new things to the Experiments. We never had a contestant late because he was stuck on the ferry. And, in a twist only the creators of the “Baby Bjorn” and Mother’s right could pull off, we had three pregnant competitors! Three!! I have yet to determine whether it is cheating to have the extra set of hands. You are only allowed one assistant.

  There were so many memorable dishes I do not know where to begin. I did vote for Isa’s dish of spicy saffron vegetarian halloumi chili. Yes, I did. It was the most off the radar and unusual. I had never has something spicy and seasoned with saffron. Jonas Nilsson had a great seeded cracker, and Bjorn’s wild boar was awesome. Did you know that the Swedes have “Royal” wild boar? It is specialty boar because it has been shot by the King’s Royal Guard.  We had delicious home made sopas, Peruvian chili layers,  and Indian chili curry, too.

  In a Experimental first, we’ve had kitchen fires and refrigerator blow outs stop amateur chefs from competing, but never have we had friends of a chef-testant step in to compete because the chef was passed out drunk. Is that a new low or new high?  Turns out,  8 friends got together with 2 cases of Brooklyn Beer at 10pm Saturday night to start making the chili. I met the two left standing.

  What about the Grand Prize winners? Cuttin’ Chris & Eatin’ Ehrlund? What great guys! What a great dish! They understood the Experiments well. They made that perfect bite and charmed the crowd. Two talented amateur chefs who had a gift for spice and balance. The bite was a mix of coriander, cumin chili with onion, fried serrano ham, avocado, sour cream, chili, and a Ritz cracker! Irresistible! They won by a slim margin. The runners-up has a delicious well balanced chili flavored with a local favorite: Julmust Soda, which literally translate into Christmas Juice. Surprising because I thought whiskey was x-mas juice. I love this stuff, they even make it for Easter. Find it and try it!

  In comparison, this Experiment was a little different than others. Yet, it translated to Sweden so well. I am hoping to return to Experiment in Scandinavia again. And when I do, I know Stockholm will be ready!!!

  Translated into Swedish below by Google Translate. I am not sure how accurate.

   

  Not sure if this is right. I used google translate:

  Tack Stockholm?

  Verkligen, vi hade bara ett experiment i Sverige? Hell Yeah!

  Var det otroligt chili-entusiastisk Frickin ‘fantastic! Hell Yeah!

  Vilken vecka? Vilket år? Till skillnad från månlandningen, detta hända faktiskt: Den svenska Chili experimentet var en hit som föll strax en ABBA arena konsert, men var definitivt mer spännande än en Ingmar Bergman film. 22 tappra svenskar kom ut till Strand för att göra kampen om skav rätter varma bubblande kryddat kärlek. Dagen kunde inte ha varit bättre, trots att det var officiellt Waffle dag i Sverige, var svenskarna kallar det “Skirt Day”. Strand ligger på strandpromenaden vid vattnet, så bevisningen var överallt.

  Hur var chili? Jo, de var awesome. Bara så jag kan få den viktigaste amerikanska frågan ur vägen, det fanns bara en älg chili och en vildsvin chili. Resten var nötkött, fläskkött, eller kyckling. De var alla läckra. Vi hade även två vegetariska chili! Jag var så orolig att dessa ödmjuka svenskar inte skulle låta det inre konkurrenten ut. De skulle hålla den reserverad och lågmäld. INTE SÅ. Viking och Cowboy hattar bars sida vid sida som chili kockar lobbade för röster. De vet hur man ska konkurrera. Svenskarna producerade Björn Borg!

  Svenskarna kom två nya saker att experimenten. Vi hade aldrig en tävlande sent eftersom han satt fast på färjan. Och i en twist bara skaparna av “Baby Björn” och mors rätt kunde dra av, hade vi tre gravida konkurrenter! Tre! Jag har ännu inte avgöra om det är fusk att ha extra uppsättning händer. Du får endast en assistent.

  Det fanns så många minnesvärda rätter jag inte vet var man ska börja. Jag röstade för ISA: s maträtt kryddig saffran vegetarisk halloumi chili. Ja, det gjorde jag. Det var den mest från radar och ovanliga. Jag hade aldrig har något kryddig och smaksatt med saffran. Jonas Nilsson hade en stor seedade cracker och Björns vildsvin var häftigt. Visste du att svenskarna har “Royal” vildsvin? Det är specialitet vildsvin eftersom det har blivit skjuten av kungen Royal Guard. Vi hade läckra hemmagjorda sopas, Peru chili lager och indiska chili curry också.

  I en Experimental första har vi haft kök bränder och kylskåp Restposter stoppa amatör kockar från att konkurrera, men aldrig har vi haft vänner en kock-testant steg i att konkurrera på grund av att kocken var svimmade berusad. Är det en ny låg eller ny hög? Det visade sig, fick 8 vänner tillsammans med 2 fall av Brooklyn Beer på 10:00 lördag kväll för att börja göra chili. Jag träffade två kvar.

  Hur är det med Grand Prize vinnare? Cuttin ‘Chris & Eatin’ Ehrlund? Vilken bra guys! Vilken bra maträtt! De förstod de experiment väl. De gjorde den perfekta bett och charmade publiken. Två duktiga amatör kockar som hade en present till krydda och balans. Bettet var en blandning av koriander, spiskummin chili med lök, stekt serrano skinka, avokado, gräddfil, chili och ett kex! Oemotståndlig! De vann med en smal marginal. De tvåorna har en god välbalanserad chili smaksatt med en lokal favorit: Julmust Soda, som bokstavligen översätter till julen Juice. Överraskande eftersom jag trodde whiskey var X-mas juice. Jag älskar det här, de gör även om det till påsk. Hitta den och prova!

  I jämförelse var detta experiment lite annorlunda än andra. Men översatte det till Sverige så bra. Jag hoppas att återvända till experiment i Skandinavien igen. Och när jag gör, jag vet Stockholm kommer att vara redo!


  March 26th, 2012 | Theo | 2 Comments |

About The Author

2 Responses and Counting...

Leave a Reply

* Name, Email, and Comment are Required