March 25th – Stockholm Sweden

 •  

   

  GRAND PRIZE WINNERS

  Audience:

  First Place / Grand Prize Winner: Christer Soderberg /Cuttin’ Chris & Eatin’ Ehrlund

  Second Place: Mickie Johansson / Los Dedos Pegajosos

  Third Place: Adrian Helly-Hansen / Just Chillin’

  Theo Prize For Experimentation: Isa Ekstam / Veggie Dream

  Judges:

  First Place: Per Hjortsberg / Delicious Deer Mountain

  Second Place: Anastasia Lundqvist /Anastasty

  Third Place: David Sundberg/ Chiliwack

  Theo Peck och Nick Suarez presenterar den första gången någonsin The Swedish Chili Experiment, en amatörkocks cook-off med Sveriges mest engagerade, passionerade och livliga hemmakockar. Chilirätterna kommer att vara välsmakande och starka, kanske söta, kanske sura, vi får se. Ni kommer att se allt, bönchili, köttchili, vit chili (?), ölchili, röd chili, hemlig chili, chokladchili, renchili, stark chili… Kom ihåg att det alltid finns plats för att experimentera. Så länge det finns någon typ av chili med i rätten så kan den delta. Ni kommer aldrig att se på chili på samma sätt…

  Vem som helst kan tävla! Vem som helst kan delta! Vem som helst kan vinna! Slipa era knivar Sverige! Detta är en uppmaning till alla amatörkockar som längtar efter att bli den nästa svenska cook-off kungen eller drottningen. Den kulinariska äran kan bli din!

  Vinnarna kommer inte bara att få sola sig i glansen, njuta av äran och andra fina priser från våra sponsorer, men vinnaren av det stora priset kommer att få flyga till Brooklyn, NY för att tävla i den (Inter)Nationella cook-off tävlingen, VM i cook-off som kommer att hållas på Brooklyn Brewery i december.

  Ni, tillsammans med vår jury väljer vinnarna! Har du det som krävs för att vinna? Alla tävlande kommer att få stöd med matinköpen för att täcka delar av kostnaderna. En del av intäkterna kommer att gå till att främja hållbarhet och utbildning inom matlagning för utsatta barn och ungdomar.

   

  SWEDEN, ARE YOU EXPERIMENTED…?

  ____________________________________________________

  If you didn’t catch that, here it is in English…..

  Theo Peck and Nick Suarez are excited to present the first ever Swedish Chili Experiment, an amateur cook-off involving Sweden’s finest, most committed, passionate, and intense home chefs. The Chili dishes will range from the savory to the sweet. You’ll see it all: Bean Chili, Meat Chili, White Chili, Beer Chili, Red Chili, Secret Chili, Chocolate Chili, Reindeer Chili, Salmon Chili (?), Spicy Chili… Remember there is always room for a little experimentation and one last bite. As long as there’s some kind of Chili in that dish, it can represent. You may never look at chili the same way.

  Anyone can compete! Anyone can attend! And anyone can win! Sharpen your knives, Sweden! This is a call to all amateur chefs looking to be named the next cook-off king or queen of Sweden. Culinary Glory waits!

  The winners will receive not only a lifetime supply of culinary glory, cash, and other great prizes from our sponsors, but the grand prize winner will be flown to Brooklyn, NY to compete for the National cook-off title, the World Cup of cook-offs to be held at Brooklyn Brewery.

  You, along with our professional judging panel choose the winners! Do you have what it takes to win? All competing chef-testants will receive a supermarket Gift Card to help with the costs. A portion of the proceeds will go towards charities that promote sustainability and local culinary education for disadvantaged children and teens.

  SWEDEN, ARE YOU EXPERIMENTED…?